Jonge Friese theatermakers onderzoeken de sociale impact van de afschaffing van het Europese melkquotum.
Waarom film: zo kan bij een groter publiek de discussie binnen de melkveehouderij worden aangezwengeld.
In opdracht van: Keunstwurk, onderdeel van het community art programma van de Kulturele Hoofdstad Leeuwarden 2018.
film 4 min


“Achter ‘het eerste gezicht’ gaat iemands karakter schuil. Mijn doel en mijn kracht is met films laten zien wat mensen werkelijk beweegt”
Helma Peters